Projectoproepen om de cyberweerbaarheid van kmo's en zelfstandigen te vergroten

Jeremy Katz

Bijgewerkt: 2023-11-07

In het kader van het Belgisch Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) lanceert de FOD Economie vier projectoproepen ter verbetering van de cyberweerbaarheid van kmo's (<50 vte), inclusief zelfstandigen, actief in de traditionele sectoren (niet-technologisch) en met een lage maturiteit in cyberbeveiliging.

De FOD Economie heeft zopas vier projectoproepen gelanceerd met een nationale reikwijdte. Die projectoproepen dienen als aanvulling op de reeds geselecteerde projecten die onderdeel uitmaken van de eerste golf van projectoproepen in 2022. In die geest is de nummering van de nieuwe oproepen een voortzetting van de eerste golf.

  1. Thema 6: Sectorale trajecten. Deze oproep richt zich op sectorale behoeften, in overeenstemming met de doelstellingen van thema 3 van de eerste golf van projectoproepen (Opleiding en toegang tot vaardigheden).
  2. Thema 7: Technische maatregelen. Het doel van deze oproep is om kmo's bewust te maken van het belang en gebruik van de juiste defensie-instrumenten en hen aan te moedigen om die up-to-date te houden. Kmo's krijgen ondersteuning om de resultaten van de verdedigingsinstrumenten te kunnen interpreteren. Ook worden er aangepaste oplossingen aangeboden om hun kwetsbaarheid te verminderen.
  3. Thema 8: Cloud. Deze oproep heeft tot doel objectieve informatie (voor- en nadelen) te verstrekken aan kmo's over cloud: definitie, soorten cloud, nut, aanbiedingen, veiligheid, GDPR, ...
  4. Thema 9: Serious games en "alternatieve" communicatie. Deze oproep moet het mogelijk maken om kmo's en hun personeel te sensibiliseren en op te leiden in cyberbeveiligingskwesties via serious games of alternatieve communicatie.

Geïnteresseerden kunnen nog tot en met 10 december 2023 een project indienen.

Meer weten

Projectoproepen om de cyberweerbaarheid van kmo's en zelfstandigen te vergroten