Toegankelijkheidsverklaring

FOD Economie , verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/mapmecybersecurisee.be_2

Niet-toegankelijke inhoud

Informatie en relaties

  • Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren. 
  • Het mislukken van de succescriteria 1.3.1 en 4.1.2 had te maken met het feit dat de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen is.

Contrast (Minimum)

  • Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond
  • Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van ten minste 3:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond

Bij input

  • Zorg voor een verzendknop Naam, rol, waarde
  • Gebruik van formulierelementen en links

Voorgestelde alternatieven

Om dit probleem met het contrast aan te pakken, kunnen we twee opties verkennen:

  • opnieuw verschillende tinten paars proberen of, als dat het probleem niet oplost
  • overschakelen naar een andere kleur uit het palet

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

webmaster@economie.fgov.be

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

contact@federaalombudsman.be 

Verbeteringsplan

Om dit probleem met het contrast aan te pakken, kunnen we twee opties verkennen:

  • opnieuw verschillende tinten paars proberen of, als dat het probleem niet oplost
  • overschakelen naar een andere kleur uit het palet

Inderdaad, het contrast is het enige probleem dat is geïdentificeerd in ons toegankelijkheidsrapport. 

Deze verklaring is op 26/06/2023 opgesteld. 

 

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 26/06/2023.