Een unieke opleiding in Cybersecurity georganiseerd door de Faba

De digitalisering van de bouwsector gaat steeds sneller, wat leidt tot nieuwe risico's op het gebied van cyberbeveiliging. Kmo's in de sector zijn bijzonder kwetsbaar voor deze risico's omdat ze over minder middelen en minder kennis van cyberbeveiliging beschikken dan grote bedrijven.

Daarom heeft de Faba (de Federatie van Algemene Bouwaannemers), met de hulp van Keytech en de steun van de FOD Economie en de Europese Unie, een reeks opleidingen ontwikkeld om hen te sensibiliseren en te helpen zichzelf te beschermen en de juiste maatregelen te nemen tegen cybercriminaliteit.
 

Deze cursus van vijf modules is bedoeld om managers en werknemers van kmo’s bewust te maken van de risico's op het gebied van cyberbeveiliging waaraan zij worden blootgesteld. Het behandelt een breed aanbod aan onderwerpen, waaronder

  • De verschillende vormen van cybercriminaliteit
  • De methoden die cybercriminelen gebruiken om toegang te krijgen tot bedrijfsgegevens
  • De gevolgen van een cyberaanval
  • Te nemen beschermende maatregelen

 

Module 1 : Inleiding

Je krijgt een overzicht van de uitdagingen van cyberbeveiliging voor kmo's. Deze module definieert de belangrijkste termen, presenteert de verschillende vormen van cybercriminaliteit en de factoren die bijdragen aan de toename van het aantal aanvallen.

 

Module 2 : Hoe gaan cybercriminelen te werk? Deel I

In deze module wordt uitgelegd hoe cybercriminelen rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot bedrijfsgegevens. We gaan in op de concepten van Trojaanse paarden, uitbuiting van kwetsbare plekken en brute force-aanvallen.

 

Module 3 : Hoe gaan cybercriminelen te werk? Deel II

In deze module wordt uitgelegd hoe cybercriminelen indirect toegang kunnen krijgen tot bedrijfsgegevens. We gaan in op phishing, social engineering, het kopen van referenties op het dark web en snuffelen op onbeveiligde wifi-netwerken.

 

Module 4 : Hoe bescherm je jezelf?

We presenteren de beschermende maatregelen die kmo's kunnen nemen om zich te wapenen tegen cyberaanvallen. De concepten van sterke wachtwoorden, tweefactorauthenticatie, software-updates en training van werknemers komen aan bod.

 

Module 5 : Conclusie

Je krijgt een samenvatting van de belangrijkste punten uit de cursus en ontvangt aanbevelingen om de cyberbeveiliging van je kmo te verbeteren.

 

Meer weten