Light security audit

Kmo's staan niet stil bij de gevaren van cybersecurity. Via een light audit willen we de security situatie van de je kmo in beeld brengen met daarbij een actieplan en evaluatiemoment.

Technisch zullen we de security audit uitvoeren op dezelfde manier als een hacker te werk gaat. Dit brengt de gevonden problemen voor jouw kmo extra onder de aandacht.

Onze doelstellingen omvatten het creëren van bewustzijn en het identificeren van behoeften, evenals het opstellen van een duidelijk rapport met een actieplan en opvolging om je aan te moedigen de nodige acties te ondernemen.

Met onze Light Security Audit voor kmo's streven we ernaar om bewustwording te creëren en een gedegen actieplan te bieden. We hanteren een benadering vergelijkbaar met een hacker, waardoor we je extra bewust maken van mogelijke problemen voor je kmo. Onze doelen zijn het identificeren van behoeften, het leveren van een duidelijk actieplan en het bieden van een follow-up traject om acties te stimuleren.

Onze Light Security Audit omvat verschillende stappen om de beveiliging van je kmo te evalueren en mogelijke zwakke punten bloot te leggen. We beginnen met een grondige analyse op locatie om een diepgaand inzicht te krijgen in de huidige beveiligingssituatie. Vervolgens voeren we een interne hacking uit, waarbij we de systemen testen op kwetsbaarheden zoals een echte hacker dat zou doen.

Naast interne hacking controleren we ook de WiFi-beveiliging om ervoor te zorgen dat het netwerk goed is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. We evalueren de effectiviteit en up-to-date status van antivirusmaatregelen en controleren de firewall-instellingen om ervoor te zorgen dat ze de juiste bescherming bieden.

Een belangrijk aspect van de audit is het beoordelen van verouderde systemen die een potentiële risicofactor kunnen vormen. We onderzoeken de aanwezigheid van verouderde systemen en bieden aanbevelingen voor mogelijke upgrades. Daarnaast kijken we naar de netwerksegmentatie (VLAN) om te controleren of er een geschikte scheiding is tussen verschillende delen van het netwerk.

Na afronding van de audit stellen we een uitgebreid rapport op dat onze bevindingen en aanbevelingen bevat. Dit rapport biedt een overzicht van de geïdentificeerde kwetsbaarheden en een duidelijk actieplan om de beveiliging te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat de aanbevolen acties worden uitgevoerd, bieden we ook een follow-up traject met begeleiding en ondersteuning.

Met onze Light Security Audit streven we ernaar om je bewust te maken van het beveiligingsniveau van je kmo en je te voorzien van een gedegen actieplan om mogelijke risico's aan te pakken. We geloven in proactieve beveiliging en willen je helpen om jouw kmo's gegevens en systemen beter te beschermen in een steeds veranderend dreigingslandschap.

 

Meer weten