Goed zicht (Audits)

jj
Jeremy Katz

Bijgewerkt: 2023-10-10

Zichtbaarheid in jouw IT-infrastructuur maakt je weerbaarder tegen bedreigingen en vermindert het risico daarop. Hiervoor is een regelmatige beveiligingsaudit essentieel.

Maar wat is precies een beveiligingsaudit?
Het is een diagnose van de staat van beveiliging van het informatiesysteem om mogelijke gebreken of storingen aan het licht te brengen die jouw activiteiten in gevaar kunnen brengen. Met dit proces, dat periodiek moet plaatsvinden, kan je het algemene beveiligingsniveau van jouw informatiesysteem bepalen en nagaan in hoeverre het overeenstemt met je beveiligingsbeleid, een reeks regels inzake informatiebeveiliging of de geldende referentiesystemen.

Als je al in je cyberbeveiliging hebt geïnvesteerd, kan een beveiligingsaudit ook een gelegenheid zijn om verschillende vragen te beantwoorden: 
- Zijn alle nodige maatregelen getroffen?
- Zijn de genomen maatregelen doeltreffend?
- Is mijn bescherming echt aangepast aan mijn situatie?
- Kost mijn cybersecurity me niet te veel? 
- Is een betere verhouding tussen kosten en risico mogelijk?
- ...

Om zo doeltreffend mogelijk te zijn, moet een beveiligingsaudit goed worden voorbereid. Denk bijvoorbeeld aan het duidelijk definiëren van de reikwijdte van de audit (op welke elementen moet deze gericht zijn?) en het vaststellen van duidelijke doelstellingen in overeenstemming met de context van jouw kmo.

Meer weten

Goed zicht (Audits)
d
d
d
QuickScan

QuickScan

5 vragen die leiden tot eerste aanbevelingen, volgens jouw prioriteiten.

Ontdek

Cyberscan

CyberScan

Uitgebreide test van de cyberveiligheid van jouw kmo en tips om haar te versterken.

Doe de test